Presentations

Search publications

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

, 2017

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Roy A. Nielsen

Prosjekt: Temporary employment

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?