Skip to main content

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?

  • Slides/presentations  | 
  • 2017
  • 22. September 2017

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid? Foredrag på lanseringseminar for Søkelys på arbeidslivet, 4. mai.