Skip to main content

Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene

  • Slides/presentations  | 
  • 2016
  • 5. February 2016

T. Midtsundstad & Roy A. Nielsen (2016), Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene. Foredrag for Teknisk beregningsutvalg 5. februar 2016.

Fafo researchers