Fafo reports

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Fafo-rapport 2020:13
Ellen Cecilie Andresen and Anne Hatløy
Faforeport 2020:11
Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:09
Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:07
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:06
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:05
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2020:02
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2020:01
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:37
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:36
Anna Kvittingen, Åge A. Tiltnes, Ronia Salman, Hana Asfour and Dina Baslan
Fafo-rapport 2019:34
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:31
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
[12 3 4 5  >>