Fafo reports

Search publications

Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på
Kartlegging av udekkede tjeneste- og boligbehov blant personer med psykiske lidelser

Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus

Fafo-rapport 494

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Published: 2005 Id-nr.: 494