Skip to main content
  • Fafo-rapport 064
  • Hanne Bogen

Arbeidsmuligheter for psykisk utviklingshemmede

  • Fafo-rapport 064
 

Rapporten tar for seg en av de gruppene funksjonshemmede som i liten grad har hatt reelle muligheter til å inngå i arbeidsrettet virksomhet, nemlig mennesker med psykisk utviklingshemming. I de senere år har myndighetene viet denne gruppen funksjonshemmede større oppmerksomhet. Rapporten gir en vurdering av nyere tiltak som er satt igang for å bedr e psykisk utviklingshemmedes sysselsettingsmuligheter. Både statlige tiltak, igangs att av arbeidsmarkedsetaten, og fylkeskommunale tiltak vurderes. Rapporten gir ingen endelige vurdering av de aktuelle tiltakene, men er merå regne som et forprosjekt til et forskningsområde som hittil er viet liten oppmerksomhet.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rådet for forskning for samfunnsplanlegging (RFSP) i Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd under programmet "Forskning for funksjonshemmede".

  • Published: 10. January 1986
  • Ordering ID: 064
  • ISBN
    ISBN 82-7422-002-1
Last ned publikasjonen