Skip to main content
  • Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Tord Flatland

Arbeidstidsordninger på FOs organisasjonsområde

  • Fafo-rapport 2022:13
  • Fafo-rapport 2022:13