Skip to main content
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad

Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene

NordMod2030. Delrapport 2

  • Fafo-rapport 2013:14
  • Fafo-rapport 2013:14

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

  • Published: 21. March 2013
  • Ordering ID: 20304