Fafo reports

Search publications

Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland

Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard

Fafo-rapport 2019:25

Last ned nettutgaven | English summary

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Sigurd M. Nordli Oppegaard

Published: 2019 Id-nr.: 20722