Fafo reports

Search publications

Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland