Skip to main content
Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir

Den norske havfiskeflåten

Konkurransesituasjon og rolle i det maritime miljø

  • Fafo-rapport 215
  • Fafo-rapport 215

Denne rapporten gir en bred og helhetlig beskrivelse av havfiskeflåtens struktur og omhandler følgende forhold:

  • flåtens omfang og hjemmehørighet
  • mannskapets hjemmehørighet
  • offentlige rammevilkår
  • kostnadsstrukturen i ulike deler av flåten og tilsvarende lønnsomhet

Videre ser vi på hvilken betydning havfiskeflåten har som leverandør og kunde for de maritime næringene på land. Vi ser særlig på hvilke kvaliteter relasjonene i det maritime miljøet rundt havfiskeflåten består av.

  • Published: 5. February 1997
  • Ordering ID: 215
Last ned publikasjonen