Fafo reports

Search publications

Den nye staten. Hovedrapport
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Hovedrapport

Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle

Fafo-rapport 530

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Leif E. Moland

Published: 2006 Id-nr.: 530