Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll

Det er jo ingen som sulter her, men...

Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom

  • Fafo-rapport 2008:18
  • Fafo-rapport 2008:18

Denne rapporten presenterer en kvalitativ undersøkelse av et utvalg norske kommuners arbeid med å forebygge og bekjempe fattigdom. Rapporten er ingen evaluering – hensikten har vært å drøfte hvordan disse kommunene forstår fattigdom, å se på hvilke utfordringer de møter og på hva som er deres erfaringer med å iverksette og gjennomføre en lokal fattigdomspolitikk.
Fattigdom er et felt med sterkt politisk engasjement på nasjonalt nivå, og en del av målet for vår studie har vært å finne ut hvordan nasjonale fattigdomsstrategier blir oppfattet og iverksatt på kommunalt nivå.

  • Published: 20. February 2008
  • Ordering ID: 20060