Fafo reports

Search publications

Det er jo ingen som sulter her, men...
Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom

Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll

Fafo-rapport 2008:18

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen

Published: 2008 Id-nr.: 20060