Skip to main content
  • Fafo-rapport 461
  • Anna Hagen og Sveinung Skule

Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse

  • Fafo-rapport 461
 

Hvor velfungerende er det norske kompetansemarkedet?
Formålet med denne rapporten er å gi en bred oversikt over ulike sider ved det norske kompetansemarkedet, og identifisere de viktigste utfordringene i ulike deler eller «segmenter» av dette markedet. Rapporten tar særlig for seg etterspørselssiden av kompetansemarkedet og undersøker hvordan individrelaterte og virksomhetsrelaterte faktorer påvirker kompetansebehov, etterspørsel og deltakelse, og hvilke forhold som hindrer deltakelse i ulike former for kompetanseutvikling.

  • Published: 8. March 2004
  • Ordering ID: 461
  • ISBN
    ISBN 82-7422-462-0ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers