Fafo reports

Search publications

Én for alle
Hvem utfører verneplikt i Norge? En undersøkelse av fullføringsgrad og frafall i vernepliktsmassen 1970-90

Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland

Fafo-rapport 132

Nettutgave

Published: 1992 Id-nr.: 132