Skip to main content
  • Fafo-rapport 2016:42
  • Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

Diskusjon av strategiske muligheter

  • Fafo-rapport 2016:42
 

Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende
organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske,
helsepolitiske og kulturelle interesser. I rapporten drøftes ulike
muligheter for å styrke Pensjonistforbundet samfunnsoppdrag,
herunder forhandlingsrett på pensjonsregulering i folketrygden, og
frivillighet og deltakelse i det sivile samfunn. Et sentralt spørsmål
er hvilke forutsetninger som skal til for at Pensjonistforbundet skal
kunne spille en mer aktiv samfunnsrolle, hva det vil innebære av
konkrete aktiviteter og hvilke kunnskapsbehov som følger med.

  • Published: 7. December 2016
  • Ordering ID: 20604
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0340-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0341-7 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo researchers

Commissioned by