Fafo reports

Search publications

Et trappetrinn opp i livet
Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner

Anna Skårberg og Tone Fløtten

Fafo-rapport 2008:28

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Published: 2008 Id-nr.: 20070