Fafo reports

Search publications

Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen

Fafo-rapport 2018:05

Nettutgave | English summary

Project: Care practices for minor asylum seekers in Norway

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Published: 2018 Id-nr.: 20654