Fafo reports

Search publications

Fagforeninger som krysser landegrensene
En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet

Line Eldring

Fafo-rapport 2015:36

Nettutgave

Published: 2015 Id-nr.: 20441