Fafo reports

Search publications

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2
Grunnelementer i en lokal fagforeningsstrategi

Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)

Fafo-rapport 122

Nettutgave

Published: 1991 Id-nr.: 122