Fafo reports

Search publications

Fra bostedsløs til varig bolig
Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:06

Nettutgave

Project: Evaluation of Housing First in Bergen and Sandnes

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Published: 2017 Id-nr.: 20614