Fafo reports

Search publications

Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2018:04

Nettutgave | English summary

Project: Evaluation of National grant scheme against child poverty

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen

Published: 2018 Id-nr.: 20653