Fafo reports

Search publications

Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører
En studie av møbelkonsernet Ekornes

Leif E. Moland

Fafo-rapport 419

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2003 Id-nr.: 419