Fafo reports

Search publications

Helhetlige tiltak mot barnefattigdom
En kunnskapsoppsummering

Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley

Fafo-rapport 2014:18

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Published: 2014 Id-nr.: 20365