Skip to main content
 • Fafo-rapport 114
 • Espen Paus

Høyt skattet?

Skatteharmonisering og offentlig sektor i Norge og EF

 • Fafo-rapport 114
 

«Høyt skattet?» behandler forhold omkring finansiering av offentlige utgifter i Norge, Norden og EF, og tar opp følgende hovedspørsmål:

 • Hva kjennetegner norske skatter sammenlignet med landene i Norden og EF? Hvilke likheter og ulikheter finnes i de offentlige utgifter og inntekter?
 • Hvilke regler for skattlegging kommer til å gjelde i EFs indre marked?
 • Hvordan kan tilpasning til EF påvirke det norske skattenivået?
 • Hvordan kan forandringer i skatteinntektene påvirke norsk økonomi og norske offentlige inntekter?
 • Published: 11. January 1991
 • Ordering ID: 114
 • ISBN
  ISBN 82-7422-057-9
Last ned publikasjonen