Fafo reports

Search publications

Hva arbeidsgivere snakker om når de snakker om språk
Om forståelse av språkkrav og språkprøver

Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad