Fafo reports

Search publications

Hverdagsintegrering
En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen

Kristin Dalen, Hedda Flatø og Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2022:15

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Dalen, Hedda Flatø, Jon Horgen Friberg

Published: 2022 Id-nr.: 20818