Fafo reports

Search publications

«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»
Oppstartanalyse av satsingen

Lise Lien

Fafo-rapport 2016:46

Nettutgave

Project: Inclusive leadership

Forskere på Fafo: Lise Lien

Published: 2016 Id-nr.: 20608