Fafo reports

Search publications

Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet

Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2013:54

Nettutgave

Project: Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Inger Lise Skog Hansen

Published: 2013 Id-nr.: 20344