Fafo reports

Search publications

Innmeldt, utmeldt eller påmeldt?
Et annet bilde av utenforskap i Norge

Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland

Fafo-rapport 2011:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Published: 2011 Id-nr.: 20204