Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)

Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering

NordMod2030. Delrapport 11

  • Fafo-rapport 2014:27
  • Fafo-rapport 2014:27

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

  • Published: 3. October 2014
  • Ordering ID: 20374