Fafo reports

Rapportsøk-en

Afrikanske drømmer på europeiske gater
Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis

Fafo-rapport 525

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis

Utgitt: 2006 Id-nr.: 525