Fafo reports

Rapportsøk-en

Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2014:33
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Project manager

Erika Braanen Sterri

Project participant(s)

Erika Braanen Sterri

Research area(s)

Labour market integration

Project period

April 2013
May 2014
81935