Arbeidsmigrasjon
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?

Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2016:02

Nettutgave

Prosjekt: knowledge-development-on-labour-migration-to-norway

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20564