Fafo reports

Rapportsøk-en

Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift
Bedriftsstudier – BU 2000

Rune André Fjelly

Fafo-rapport 325

Nettutgave

Utgitt: 1999 Id-nr.: 325