Fafo reports

Search publications

Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere
Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?

Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve

Fafo-rapport 517

Nettutgave

Utgitt: 2006 Id-nr.: 517