De frivillige og de fattige
Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige

Monica Lund

Fafo-rapport 528

Nettutgave

Utgitt: 2006 Id-nr.: 528