Fafo reports

Rapportsøk-en

Den som har, ham skal gis
Inntektsulikheter blant eldre i Norge

Espen Dahl

Fafo-rapport 231

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 231