Fafo reports

Search publications

Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering
Arbeidstakerorganisasjonenes erfaringer og deres muligheter for påvirkning

Tina Østberg

Fafo-rapport 264

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tina Østberg

Utgitt: 1999 Id-nr.: 264