Fafo reports

Rapportsøk-en

Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004

Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 490

Nettutgave

Utgitt: 2005 Id-nr.: 490