Fafo reports

Rapportsøk-en

Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket

Line Eldring og Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 194

Nettutgave

Utgitt: 1996 Id-nr.: 194