Fafo reports

Search publications

Fagbevegelsen og Europa
Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen

Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland

Fafo-rapport 102

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Utgitt: 1990 Id-nr.: 102