Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa

Knut N. Kjær

Fafo-rapport 105

Nettutgave

Utgitt: 1990 Id-nr.: 105