Fafo reports

Rapportsøk-en

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2
Grunnelementer i en lokal fagforeningsstrategi

Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)