Forretningsbasert regnskap i staten
Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad

Fafo-rapport 2008:30

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20072