Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2018:04

Nettutgave

| English summary

Prosjekt: Evaluation of National grant scheme against child poverty

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20653