Fafo reports

Search publications

Fra festtaler til realitet
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor

Niri Talberg

Fafo-rapport 2019:07

Last ned nettutgaven

| English summary

Utgitt: 2019 Id-nr.: 20704