Fafo reports

Rapportsøk-en

Fravær i arbeid
Utviklingen i sykefraværet på 90-tallet

Axel West Pedersen

Fafo-rapport 218

Last ned nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 218