Fafo reports

Rapportsøk-en

Godt sikret?
Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet

Tone Fløtten

Fafo-rapport 116

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Utgitt: 1991 Id-nr.: 116