Fafo reports

Search publications

Hele mennesker – delte tjenester
Utenforskap blant unge i utsatte boområder

Marianne Takvam Kindt og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2020:12

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Young people in deprived city living areas

Forskere på Fafo: Marianne Takvam Kindt, Anne Hege Strand

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20747