Fafo reports

Rapportsøk-en

Hjelp til rett?
En evaluering av ordningen med fri rettshjelp

Heidi Gautun

Fafo-rapport 219

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 219